Informacje z „Leśnego Zakątka”

Na osiedlu „Leśny Zakątek” na budynkach C i D zakończyliśmy etap
wykonania dachu i ruszyły prace na elewacji. Na budynkach A i B
położyliśmy konstrukcję dachu i rozpoczynamy łatowanie.